Tietosuoja

Olemme Ruskon Naisvoimistelijat ry:ssä huomioineet toiminnassamme 25.5.2018 voimaan astuneen uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR). Meillä on yhdistyksenä lainsäädännöllinen velvoite ylläpitää jäsenrekisteriä. Jäsenrekisterissä käsiteltäviä tiedot ovat: nimi, syntymäaika, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Rekisterin käyttötarkoitus on rekisteröityjen jäsentietojen hallinta jäsenyyden aikana sekä seuran sisäinen markkinointi. Käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja niihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Jäsenrekisterissä oleva henkilö tai hänen huoltajansa pääsee tarkastastelemaan ja muokkaamaan omia tietojaan itse Jäsentieto-ohjelmassa.

Raportoimme vuosittain Suomen Voimisteluliitolle sekä Ruskon kunnalle tunneille osallistuvien henkilöiden määrät sekä ikäjakaumat, mutta yksittäisten osallistujien tietoja ei luovuteta eteenpäin. Raportointivelvollisuuden täyttämiseksi käytämme tunneilla tuntilistoja, joihin kerätään tuntien osallistujien nimet ja jokainen osallistuja kirjaa osallistumisensa tuntilistaan jokaisella tunnilla. Lasten tuntien kohdalla osallistujien tietoja kerätään myös turvallisuussyistä. Mikäli yksittäinen henkilö ei halua nimeään kirjattavan tuntilistaan, pyydämme ilmoittamaan siitä erikseen osoitteeseen ruskon.naisvoimistelijat(at)gmail.com.

Mahdolliset henkilötietoihin liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen ruskon.naisvoimistelijat(at)gmail.com.